آزمون های طبقه بندی شده نظریه های جامعه شناسی

مولف:
عباس وریج کاظمی (نویسنده)

ناشر:
جهاد دانشگاهی، واحد تهران

درباره کتاب:
آزمون های طبقه بندی شده نظریه های جامعه شناسی عنوان کتابی است از عباس وریج کاظمی که در 240 صفحه و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.