زبان تخصصی علوم اجتماعی

گروه مولفان:
یحیی علی بابایی (نویسنده) | غلامرضا جمشیدیها (نویسنده)

ناشر:
جهاد دانشگاهی، واحد تهران

درباره کتاب:
زبان تخصصی علوم اجتماعی عنوان کتابی است از غلامرضا جمشیدیها که در 224 صفحه و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از غلامرضا جمشیدیها، کتاب‌های ارزیابی انتقادی نظریه های تغییر اجتماعی(علم)، نظریه جامعه شناختی تکوین دیدگاه ها و پارادایم های اصلی آن(جامعه شناسان)، نظام ارباب غایب در ایران(جامعه شناسان)، مبانی و اصول جامعه شناسی اسلامی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.