مدیریت دانش در سازمان با تاکید بر انتقال دانش (مبانی علمی - کاربردی و الگوی اجرایی)

گروه مولفان:
سیداحمد طباطبایی (نویسنده) | عمران رمضانی (نویسنده)

ناشر:
جهاد دانشگاهی، واحد تهران

درباره کتاب:
مدیریت دانش در سازمان با تاکید بر انتقال دانش (مبانی علمی - کاربردی و الگوی اجرایی) عنوان کتابی است از عمران رمضانی که در 104 صفحه و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مدیریت دانش است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عمران رمضانی، کتاب‌های فرایند جامع آموزش منابع انسانی(آییژ)، مقدمات تکنولوژی آموزشی(آییژ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,200 تومــان
موضوعات کتاب
مدیریت دانش