رسم فنی عمومی

مولف:
حسین جمالی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشاراتی پژواک اندیشه شهرآب

درباره کتاب:
رسم فنی عمومی عنوان کتابی است از حسین جمالی که در 240 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشاراتی پژواک اندیشه شهرآب در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رسم فنی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین جمالی، کتاب‌های کانت و سیاست(دانشگاه مازندران)، رسم فنی جامع(دانشگاه علم و صنعت ایران)، رسم فنی نقشه های تمرینی 1(دانشگاه علم و صنعت ایران)، رسم فنی نقشه های تمرینی(دانشگاه علم و صنعت ایران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
16,900 تومــان
موضوعات کتاب
رسم فنی