زمین شناسی مهندسی زیست محیطی

گروه مولفان:
محمدحسین قبادی (نویسنده) | مجتبی حیدری (ویراستار)

ناشر:
دانشگاه بوعلی سینا

درباره کتاب:
زمین شناسی مهندسی زیست محیطی عنوان کتابی است از محمدحسین قبادی که در 233 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه بوعلی سینا در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زمین شناسی مهندسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدحسین قبادی، کتاب‌های زمین شناسی مهندسی کارست(دانشگاه بوعلی سینا)، زمین شناسی مهندسی(دانشگاه شهید چمران اهواز)، مبانی زمین شناسی مهندسی(دانشگاه بوعلی سینا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.