تشریح کامل مسائل مکانیک محیط های پیوسته

گروه مولفان:
مهدی فکور (نویسنده) | سیدمحمدنوید قریشی (نویسنده) | سیدمجید پورحسینی (نویسنده)

ناشر:
جهاد دانشگاهی، واحد تهران

درباره کتاب:
تشریح کامل مسائل مکانیک محیط های پیوسته عنوان کتابی است از مهدی فکور که در 240 صفحه و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران در سال 1393 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی فکور، کتاب‌های اصول طراحی اجزای ماشین (1)(جهاد دانشگاهی، واحد تهران)، مکانیک محیط های پیوسته(جهاد دانشگاهی، واحد تهران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان