مکانیک محیط های پیوسته

گروه مولفان:
مهدی فکور (نویسنده) | سیدمحمدنوید قریشی (نویسنده) | سیدمجید پورحسینی (نویسنده)

ناشر:
جهاد دانشگاهی، واحد تهران

درباره کتاب:
مکانیک محیط های پیوسته عنوان کتابی است از مهدی فکور که در 377 صفحه و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مکانیک پیوستار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی فکور، کتاب‌های اصول طراحی اجزای ماشین (1)(جهاد دانشگاهی، واحد تهران)، تشریح کامل مسائل مکانیک محیط های پیوسته(جهاد دانشگاهی، واحد تهران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان
موضوعات کتاب
مکانیک پیوستار