در هزار تو

گروه مولفان:
آلن رب-گری یه (نویسنده) | مجید اسلامی (مترجم)

ناشر:
نشر نی

درباره کتاب:
در هزار تو عنوان کتابی است از آلن رب-گری یه با ترجمه‌ی مجید اسلامی که در 170 صفحه و توسط انتشارات نشر نی در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از In the labyrinth. موضوع اصلی این کتاب داستانهای فرانسوی است. از آلن رب-گری یه، کتاب ماندگار(نیلوفر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان