تبیین و پیش بینی در علم ((مجموعه مقالات))

مولف:
یوسف نراقی (نویسنده)

ناشر:
شرکت سهامی انتشار

درباره کتاب:
تبیین و پیش بینی در علم ((مجموعه مقالات)) عنوان کتابی است از یوسف نراقی که در 300 صفحه و توسط انتشارات شرکت سهامی انتشار در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب علوم است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از یوسف نراقی، کتاب‌های جامعه شناسی و توسعه(فرزان روز)، نظریه اجتماعی نوین(شرکت سهامی انتشار)، توسعه و کشورهای توسعه نیافته(شرکت سهامی انتشار)، ساخت ژاپن(شرکت سهامی انتشار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.