جامعه باز و دشمنان آن

گروه مولفان:
کارل ریموند پوپر (نویسنده) | رحمت الله جباری (مترجم)

ناشر:
شرکت سهامی انتشار

درباره کتاب:
جامعه باز و دشمنان آن عنوان کتابی است از کارل ریموند پوپر با ترجمه‌ی رحمت الله جباری که در 752 صفحه و توسط انتشارات شرکت سهامی انتشار در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The open society and its enemies، 2013. موضوع اصلی این کتاب فلسفه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کارل ریموند پوپر، کتاب‌های منطق اکتشاف علمی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، فقر مکتب تاریخ گرایی(شرکت سهامی انتشار)، درس این قرن(طرح نو)، زندگی سراسر حل مسئله است(نشر مرکز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.