قدرت موسس (حاکمیت یاسیاست)

مولف:
فاطمه صادقی گیوی (نویسنده)

ناشر:
نگاه معاصر

درباره کتاب:
قدرت موسس (حاکمیت یاسیاست) عنوان کتابی است از فاطمه صادقی گیوی که در 110 صفحه و توسط انتشارات نگاه معاصر در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دولت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فاطمه صادقی گیوی، کتاب‌های زنان و جنسیت در اسلام(نگاه معاصر)، غیور(نگاه معاصر)، توانمندی زنان(آگه)، کشف حجاب(نگاه معاصر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.