مسئله عواطف در جوامع

گروه مولفان:
جاناتان اچ. ترنر (نویسنده) | محمدرضا حسنی (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
مسئله عواطف در جوامع عنوان کتابی است از جاناتان اچ. ترنر با ترجمه‌ی محمدرضا حسنی که در 111 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Problem of emotions in societies. ، 2016. موضوع اصلی این کتاب هیجان ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جاناتان اچ. ترنر، کتاب‌های نظریه های نوین جامعه شناختی(جامعه شناسان)، علم ناممکن(ترجمان علوم انسانی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.