زمان، مصرف و زندگی روزمره

گروه مولفان:
الیزابت شاو (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | فرانک ترنتمن (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | ریچارد آر. ویلک (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | علیرضا مرادی (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
زمان، مصرف و زندگی روزمره عنوان کتابی است از ابو بوسا لوئیس با ترجمه‌ی علیرضا مرادی که در 457 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Time، consumption and everyday life: practice، materiality and culture، 2009. موضوع اصلی این کتاب مصرف است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابو بوسا لوئیس، کتاب‌های امپریالیسم سایبر(ثانیه)، تئاتر مردم(شرکت نشر قطره)، تو خیلی خرس بدی هستی!(پرتقال)، مدیریت اجرایی(آوند دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.