نشانه تاریخ و تحلیل یک مفهوم

گروه مولفان:
اومبرتو اکو (نویسنده) | مرضیه مهرابی (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
نشانه تاریخ و تحلیل یک مفهوم عنوان کتابی است از اومبرتو اکو با ترجمه‌ی مرضیه مهرابی که در 251 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ارتباط است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اومبرتو اکو، کتاب‌های از کتاب رهایی نداریم(نیلوفر)، سه قصه(چکه)، اعترافات یک رمان نویس جوان(مروارید)، ایمان یا بی ایمانی؟(نشر نی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان