آویزه های بیهقی (گزارش برخی نکات ادبی - تاریخی در حاشیه ی کتاب تاریخ بیهقی)

گروه مولفان:
عبدالرضا مدرس زاده (نویسنده) | محمدبن حسین بیهقی (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده)

ناشر:
زوار

درباره کتاب:
آویزه های بیهقی (گزارش برخی نکات ادبی - تاریخی در حاشیه ی کتاب تاریخ بیهقی) عنوان کتابی است از محمدبن حسین بیهقی که در 122 صفحه و توسط انتشارات زوار در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بیهقی، محمدبن حسین، ۳۸۵ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدبن حسین بیهقی، کتاب‌های تاریخ بیهقی(شرکت نشر کتاب هرمس)، تاریخ بیهقی(مهتاب)، حدیث خداوندی و بندگی(نشر نی)، تاریخ بیهقی(فردوس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.