کریستوا در قابی دیگر

گروه مولفان:
استل بارت (نویسنده) | مهرداد پارسا (مترجم)

ناشر:
شوند

درباره کتاب:
کریستوا در قابی دیگر عنوان کتابی است از استل بارت با ترجمه‌ی مهرداد پارسا که در 192 صفحه و توسط انتشارات شوند در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Kristeva reframed: interpreting key thinkers for the arts، c 2011. موضوع اصلی این کتاب هنر و فلسفه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.