آخوند خراسانی و حکومت اسلامی (مناظره اکبر ثبوت و حمید پارسانیا به انضمام ...)

گروه مولفان:
محسن آزموده (نویسنده) | پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

درباره کتاب:
آخوند خراسانی و حکومت اسلامی (مناظره اکبر ثبوت و حمید پارسانیا به انضمام ...) عنوان کتابی است از محسن آزموده که در 219 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ۱۲۵۵ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محسن آزموده، کتاب‌های دلوز ایده زمان(بیدگل)، دلوز، ایده، زمان(ناهید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.