طراحی سیستم تهویه مطبوع بیمارستان ها و مراکز درمانی

گروه مولفان:
انجمن مهندسان سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع آمریکا (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | ابراهیم بیگی (مترجم)

ناشر:
یزدا

درباره کتاب:
طراحی سیستم تهویه مطبوع بیمارستان ها و مراکز درمانی عنوان کتابی است از انجمن مهندسان سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع آمریکا با ترجمه‌ی ابراهیم بیگی که در 167 صفحه و توسط انتشارات یزدا در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از HVAC design manual for hospitals and clinics، 2003.. موضوع اصلی این کتاب تأسیسات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از انجمن مهندسان سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع آمریکا، کتاب‌های راهنمای جامع تاسیسات بیمارستانی(یزدا)، داده ها و جداول تهویه مطبوع(یزدا)، راهنمای کاربردی کولر آبی و ایرواشرهای صنعتی(خانه روشنا)، راهنمای کاربردی چیلرهای جذبی(خانه روشنا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.