زمین شناسی ساختاری و تکتونیک

مولف:
حسین حسنی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
زمین شناسی ساختاری و تکتونیک عنوان کتابی است از حسین حسنی که در 368 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زمین شناسی ساختاری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین حسنی، کتاب‌های درآمدی بر فرهنگ های سایبر(جامعه شناسان)، بحران در جامعه شناسی(ترجمان علوم انسانی)، پایان جهان آن گونه که آن را می شناسیم(ترجمان علوم انسانی)، سیستم های ریسندگی مدرن(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
35,000 تومــان