تحلیل گفتمانی تاریخ (گفتمان جنگ و تدبیر در تاریخ میانه ایران)

مولف:
فاطمه رستمی (نویسنده)

ناشر:
لوگوس

درباره کتاب:
تحلیل گفتمانی تاریخ (گفتمان جنگ و تدبیر در تاریخ میانه ایران) عنوان کتابی است از فاطمه رستمی که در 242 صفحه و توسط انتشارات لوگوس در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فاطمه رستمی، کتاب‌های مفاهیم کارآفرینی و راهنمای طرح کسب و کار(ترمه)، تجارت مصرف کننده با مصرف کننده(آمه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.