از تباهی به بعد (مجموعه شعر)

مولف:
صنم میرزازاده نافع (نویسنده)

ناشر:
آنیما

درباره کتاب:
از تباهی به بعد (مجموعه شعر) عنوان کتابی است از صنم میرزازاده نافع که در 110 صفحه و توسط انتشارات آنیما در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از صنم میرزازاده نافع، کتاب‌های ما اگر انتخاب می کردیم(فصل پنجم)، حقوق ماهیانه عادت نیست(نصیرا)، حقوق ماهیانه(مایا)، رفته ام از خویش(شانی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان