رابطه خالق و مخلوق (مقایسه دیدگاه های محمدتقی جعفری و عبدالله جوادی آملی)

مولف:
سیدمرتضی پورایوانی (نویسنده)

ناشر:
نقد فرهنگ

درباره کتاب:
رابطه خالق و مخلوق (مقایسه دیدگاه های محمدتقی جعفری و عبدالله جوادی آملی) عنوان کتابی است از سیدمرتضی پورایوانی که در 233 صفحه و توسط انتشارات نقد فرهنگ در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خداجویی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.