دستنامه تاسیسات

مولف:
محمد رضا سلطاندوست (نویسنده)

ناشر:
یزدا

درباره کتاب:
دستنامه تاسیسات عنوان کتابی است از محمد رضا سلطاندوست که در 285 صفحه و توسط انتشارات یزدا در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تأسیسات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد رضا سلطاندوست، کتاب‌های تاسیسات برقی برای دانشجویان معماری(یزدا)، تاسیسات مکانیکی برای دانشجویان معماری(یزدا)، سایکرومتریک(یزدا)، فرهنگ تاسیسات ساختمان(یزدا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.