ماتیکان فلسفی (بیست گفتار درباره حکمت و عرفان)[مجموعه انتشارات ادبی و تاریخی دکتر محمود افشار/ 201]

مولف:
پرویز اذکایی (نویسنده)

ناشر:
سخن

درباره کتاب:
ماتیکان فلسفی (بیست گفتار درباره حکمت و عرفان) [مجموعه انتشارات ادبی و تاریخی دکتر محمود افشار/201] عنوان کتابی است از پرویز اذکایی که در 441 صفحه و توسط انتشارات سخن در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فلسفه ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پرویز اذکایی، کتاب‌های فرهنگ مردم همدان(دانشگاه بوعلی سینا)، ماتیکان کتابگزاری(سخن)، ماتیکان علمی(سخن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.