آخرین مصاحبه ادوارد سعید [جستارها/11]

گروه مولفان:
ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | عظیم طهماسبی (مترجم) | حمید دباشی (مقدمه نویس) | ادوارد دبلیو. سعید (مصاحبه شونده ) | چارلز گلاس (مصاحبه گر)

ناشر:
موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب

درباره کتاب:
آخرین مصاحبه ادوارد سعید [جستارها/11] عنوان کتابی است از ابو بوسا لوئیس با ترجمه‌ی عظیم طهماسبی که در 135 صفحه و توسط انتشارات موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Edward Said: the last interview، 2015. موضوع اصلی این کتاب روشنفکران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابو بوسا لوئیس، کتاب‌های امپریالیسم سایبر(ثانیه)، تئاتر مردم(شرکت نشر قطره)، تو خیلی خرس بدی هستی!(پرتقال)، مدیریت اجرایی(آوند دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.