سیاست نامه

گروه مولفان:
حسن بن علی نظام الملک (نویسنده) | جعفر مدرس صادقی (ویراستار)

ناشر:
نشر مرکز

درباره کتاب:
سیاست نامه عنوان کتابی است از حسن بن علی نظام الملک که در 250 صفحه و توسط انتشارات نشر مرکز در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب State administration است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن بن علی نظام الملک، کتاب‌های سیرالملوک(موسسه انتشارات نگاه)، سیاست نامه(فردوس)، گزیده سیاست نامه(شرکت نشر قطره)، قصه های شیرین سیاست نامه(پیدایش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.