قدرت تضادها (زنان و مردان چگونه با استفاده از اختلاف های شان، زندگی مشترک شاد و بادوامی داشته باشند؟)[مجموعه کتابهای ثروتمندان خودساخته]

گروه مولفان:
آیچاک ادیزس (نویسنده) | یچزکل مدینز (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | روت مدینز (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | محمدحسین اکبرزاده سعیدی (مترجم)

ناشر:
نگاه نوین

درباره کتاب:
قدرت تضادها (زنان و مردان چگونه با استفاده از اختلاف های شان، زندگی مشترک شاد و بادوامی داشته باشند؟) [مجموعه کتابهای ثروتمندان خودساخته] عنوان کتابی است از آیچاک ادیزس با ترجمه‌ی محمدحسین اکبرزاده سعیدی که در 285 صفحه و توسط انتشارات نگاه نوین در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The Power of Opposites: How to succeed in your marriage and family not in spite of، but because of، your differences. موضوع اصلی این کتاب زناشویی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از آیچاک ادیزس، کتاب‌های دوره عمر سازمان(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، چگونه بحران سوء مدیریت را از بین ببریم(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، چگونه شرایط بحرانی را مدیریت کنید؟(نگاه نوین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.