محیط زیست عمومی [حفظ محیط زیست/421]

مولف:
مصطفی پناهی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات فنی ایران

درباره کتاب:
محیط زیست عمومی [حفظ محیط زیست/421] عنوان کتابی است از مصطفی پناهی که در 492 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات فنی ایران در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آب، منابع است. از مصطفی پناهی، کتاب ارزش گذاری اقتصادی اکوسیستم های جنگلی(تالاب) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.