روایت مرگ در رمان های جنگ ایران و فرانسه

مولف:
فاطمه السادات حسینی (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
روایت مرگ در رمان های جنگ ایران و فرانسه عنوان کتابی است از فاطمه السادات حسینی که در 624 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مرگ در ادبیات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فاطمه السادات حسینی، کتاب‌های تاثیر دعا بر معرفت(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، زنی در ازدحام ثانیه ها(مایا)، سفر پر ماجرا به جنگل ماه(وندیداد)، فوتبال محکم(علوم ورزشی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.