هویت ایرانی و زبان فارسی

مولف:
شاهرخ مسکوب (نویسنده)

ناشر:
فرزان روز

درباره کتاب:
هویت ایرانی و زبان فارسی عنوان کتابی است از شاهرخ مسکوب که در 198 صفحه و توسط انتشارات فرزان روز در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از شاهرخ مسکوب، کتاب‌های سوگ مادر(نشر نی)، شکاریم یک سر همه پیش مرگ(نشر نی)، سوگ سیاوش(خوارزمی)، در کوی دوست(خوارزمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.