آنتولوژی شعر اجتماعی ایران [آنتولوژی]

گروه مولفان:
حافظ موسوی (نویسنده) | کاظم هاشمی (نویسنده)

ناشر:
ورا

درباره کتاب:
آنتولوژی شعر اجتماعی ایران [آنتولوژی] عنوان کتابی است از حافظ موسوی که در 1228 صفحه و توسط انتشارات ورا در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حافظ موسوی، کتاب‌های شعرهای جمهوری(بوتیمار)، حالا حکایت هدهدها(موسسه انتشارات نگاه)، قصه ی پاییز و نهال هلو(شهر قلم)، مادیان سیاه(نشر ثالث)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.