مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران

گروه مولفان:
محمد علی همایون کاتوزیان (نویسنده) | فرزانه طاهری (مترجم)

ناشر:
نشر مرکز

درباره کتاب:
مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران عنوان کتابی است از محمد علی همایون کاتوزیان با ترجمه‌ی فرزانه طاهری که در 340 صفحه و توسط انتشارات نشر مرکز در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Musaddig and the struggle for power in Iran.. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد علی همایون کاتوزیان، کتاب‌های ایرانیان(نشر مرکز)، درباره جمال زاده و جمال زاده شناسی(سخن)، خاطرات سیاسی خلیل ملکی(شرکت سهامی انتشار)، اقتصاد سیاسی ایران(نشر مرکز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.