خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد

گروه مولفان:
سید عباس ابراهیمی (نویسنده) | حسن دانایی فرد (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه سمنان

درباره کتاب:
خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد عنوان کتابی است از حسن دانایی فرد که در 290 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه سمنان در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تصمیم گیری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن دانایی فرد، کتاب‌های درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، مباحث مدیریت دولتی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، چالشهای مدیریت دولتی در ایران(سمت)، روش شناسی کیو(صفار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.