مرگ آشنایی (پژوهشی در باب چیستی و ابعاد مختلف تجربه های نزدیک به مرگ)

مولف:
مجتبی اعتمادی نیا (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
مرگ آشنایی (پژوهشی در باب چیستی و ابعاد مختلف تجربه های نزدیک به مرگ) عنوان کتابی است از مجتبی اعتمادی نیا که در 392 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تجربه دم مرگ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مجتبی اعتمادی نیا، کتاب‌های رویارونشینان(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، زندگی در کرانه ها(حکمت سینا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان