دقیقا چه بگویید تا حرف تان را گوش کنند؟ (کلمات جادویی برای تاثیر و نفوذ روی دیگران)[ثروتمندان خودساخته]

گروه مولفان:
فیل ام. جونز (نویسنده) | محمدمهدی ربانی (مترجم)

ناشر:
نگاه نوین

درباره کتاب:
دقیقا چه بگویید تا حرف تان را گوش کنند؟ (کلمات جادویی برای تاثیر و نفوذ روی دیگران) [ثروتمندان خودساخته] عنوان کتابی است از فیل ام. جونز با ترجمه‌ی محمدمهدی ربانی که در 128 صفحه و توسط انتشارات نگاه نوین در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Exactly what to say: the magic words for influence and impact، 2018. موضوع اصلی این کتاب رهبری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.