جامعه شناسی اقتصادی

مولف:
محمد تقی شیخی (نویسنده)

ناشر:
حریر

درباره کتاب:
جامعه شناسی اقتصادی عنوان کتابی است از محمد تقی شیخی که در 256 صفحه و توسط انتشارات حریر در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اقتصاد است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد تقی شیخی، کتاب‌های جامعه شناسی جوانان(حریر)، جامعه شناسی شهری(شرکت سهامی انتشار)، جامعه شناسی کیفیت زندگی(حریر)، جامعه شناسی سالمندی(حریر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
27,500 تومــان