ایدئولوژی، اوتوپیا و سینما (سینمای قهرمانی هالیوود پس از 11 سپتامبر)[هنر]

گروه مولفان:
مهدی سبز (نویسنده) | پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

درباره کتاب:
ایدئولوژی، اوتوپیا و سینما (سینمای قهرمانی هالیوود پس از 11 سپتامبر) [هنر] عنوان کتابی است از پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات که در 254 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سینما است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، کتاب‌های موسیقی ایرانی و هویت(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، بنیان های عقلانی و اجتماعی موسیقی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، تاریخ تمدن و ملک مهدوی(دانشگاه امام صادق (ع))، سیاست، دین و فرهنگ؛ مطالعه ای بین رشته ای(دانشگاه امام صادق (ع))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.