عبور از آینه (بررسی تطبیقی آنیما در اشعار احمد شاملو و نزار قبانی)[نقد و پژوهش]

مولف:
صدف درخشان (نویسنده)

ناشر:
آنیما

درباره کتاب:
عبور از آینه (بررسی تطبیقی آنیما در اشعار احمد شاملو و نزار قبانی) [نقد و پژوهش] عنوان کتابی است از صدف درخشان که در 196 صفحه و توسط انتشارات آنیما در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Persian poetry است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از صدف درخشان، کتاب‌های چهل سال زن(فصل پنجم)، صدف ها آبستن مروارید می شوند(فصل پنجم)، ریل ها دوربرگردان ندارند(ماه باران)، ریل ها دور برگردان ندارند(هزاره ققنوس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.