معنای معنی (مطالعه ای در باب تاثیر زبان بر تفکر و دانش نمادگرایی)

گروه مولفان:
چارلز کی آگدن (نویسنده) | آیور آرمسترانگ ریچاردز (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | کورش صفوی (مترجم)

ناشر:
علمی

درباره کتاب:
معنای معنی (مطالعه ای در باب تاثیر زبان بر تفکر و دانش نمادگرایی) عنوان کتابی است از چارلز کی آگدن با ترجمه‌ی کورش صفوی که در 592 صفحه و توسط انتشارات علمی در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The meaning of meaning: a study of the influence of language upon thought and of the science of symbolism، 1989. موضوع اصلی این کتاب زبان است. از چارلز کی آگدن، کتاب معنای معنا(زوار) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.