مشکول شهربابک (مجموعه شعر شهربابک)

گروه مولفان:
افسر فاضلی شهربابکی (نویسنده) | علی اصغر فروتنی (عکاس) | حمزه مؤمنی (عکاس)

ناشر:
نارگل

درباره کتاب:
مشکول شهربابک (مجموعه شعر شهربابک) عنوان کتابی است از افسر فاضلی شهربابکی که در 216 صفحه و توسط انتشارات نارگل در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از افسر فاضلی شهربابکی، کتاب‌های به لهجه ی عشق(فصل پنجم)، پنجره ای تا پرستو(فصل پنجم)، آنک ها(فصل پنجم)، هدیه به معبود(نارگل)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.