دانشنامه دیزاین

گروه مولفان:
میشائیل ارلهوف (نویسنده) | تیم مارشال (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | منظر محمدی (مترجم)

ناشر:
مشکی

درباره کتاب:
دانشنامه دیزاین عنوان کتابی است از ابو بوسا لوئیس با ترجمه‌ی منظر محمدی که در 588 صفحه و توسط انتشارات مشکی در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Design Dictionary: Perspectives on Design Terminology. موضوع اصلی این کتاب طراحی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابو بوسا لوئیس، کتاب‌های امپریالیسم سایبر(ثانیه)، تئاتر مردم(شرکت نشر قطره)، تو خیلی خرس بدی هستی!(پرتقال)، مدیریت اجرایی(آوند دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.