راهنمایی سرگشتگان

گروه مولفان:
موسی بن میمون ابن میمون (نویسنده) | ناصر عباسپور (مترجم)

ناشر:
ورا

درباره کتاب:
راهنمایی سرگشتگان عنوان کتابی است از موسی بن میمون ابن میمون با ترجمه‌ی ناصر عباسپور که در 532 صفحه و توسط انتشارات ورا در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب یهودیت است. از موسی بن میمون ابن میمون، کتاب شرح بیست و پنج مقدمه در اثبات باری تعالی(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.