در کوچه های پراگ (مشاهده های اجتماعی، زنانه و ادیبانه)

مولف:
زهرا ابوالحسنی (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
در کوچه های پراگ (مشاهده های اجتماعی، زنانه و ادیبانه) عنوان کتابی است از زهرا ابوالحسنی که در 206 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پراگ (جمهوری چک) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از زهرا ابوالحسنی، کتاب‌های تاریخ مطالعات زبان شناسان مسلمان(سمت)، آزمایشگاه زبان فارسی (1)(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.