شهرهای نامریی

گروه مولفان:
ایتالو کالوینو (نویسنده) | ترانه یلدا (مترجم)

ناشر:
نشر مرکز

درباره کتاب:
شهرهای نامریی عنوان کتابی است از ایتالو کالوینو با ترجمه‌ی ترانه یلدا که در 176 صفحه و توسط انتشارات نشر مرکز در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Le citta invisibili، 1977. موضوع اصلی این کتاب داستان های ایتالیایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ایتالو کالوینو، کتاب‌های شش یادداشت برای هزاره ی بعدی(نشر مرکز)، بارون درخت نشین(نشر چشمه)، گردنبند ملکه(روزگار نو)، افسانه های ایتالیایی(نشر مرکز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.