به تو که هنوز زاییده نشده ای (سرگذشت یک ژن شناس)

گروه مولفان:
آلبر ژاکار (نویسنده) | اصغر عسکری خانقاه (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
به تو که هنوز زاییده نشده ای (سرگذشت یک ژن شناس) عنوان کتابی است از آلبر ژاکار با ترجمه‌ی اصغر عسکری خانقاه که در 200 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از A toi qui n'es pas encore né (e)، c1999. موضوع اصلی این کتاب فلسفه است. از آلبر ژاکار، کتاب هوش چیست؟(نشر مرکز) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان