ماموریت به ایران ([ایران در جنگ جهانی اول] مارتین هنری دانوهو ترجمه شهلا طهماسبی.)[ایران قاجار در نگاه اروپاییان/ 2]

گروه مولفان:
مارتین هنری دانهو (نویسنده) | شهلا طهماسبی (مترجم)

ناشر:
ققنوس

درباره کتاب:
ماموریت به ایران ([ایران در جنگ جهانی اول] مارتین هنری دانوهو ترجمه شهلا طهماسبی.) [ایران قاجار در نگاه اروپاییان/2] عنوان کتابی است از مارتین هنری دانهو با ترجمه‌ی شهلا طهماسبی که در 221 صفحه و توسط انتشارات ققنوس در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از With the persian expedition، c 1919. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.