راهنما و حل مسائل انتخابی مبانی فیزیک (مکانیک و حرارت)

گروه مولفان:
امیرهوشنگ رمضانی (نویسنده) | زهرا اسماعیلی (نویسنده) | امیرهوشنگ رمضانی (نویسنده) | حسین میقانی (نویسنده)

ناشر:
گسترش علوم پایه

درباره کتاب:
راهنما و حل مسائل انتخابی مبانی فیزیک (مکانیک و حرارت) عنوان کتابی است از امیرهوشنگ رمضانی که در 354 صفحه و توسط انتشارات گسترش علوم پایه در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Physics است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امیرهوشنگ رمضانی، کتاب‌های فیزیک الکتریسیته و مغناطیس(هستان)، فیزیک پایه(گسترش علوم پایه)، خلاصه درس و حل مسایل فیزیک پایه مکانیک(گسترش علوم پایه)، خلاصه درس و حل مسایل فیزیک پایه مکانیک(گسترش علوم پایه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.