جزییات اجرایی ساختمان (بر اساس مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات تیپ ساختمانی)

مولف:
امیر سرمدنهری (نویسنده)

ناشر:
گیتاتک

درباره کتاب:
جزییات اجرایی ساختمان (بر اساس مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات تیپ ساختمانی) عنوان کتابی است از امیر سرمدنهری که در 448 صفحه و توسط انتشارات گیتاتک در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ساختمان سازی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امیر سرمدنهری، کتاب‌های اصول عمومی خدمات مهندسی(سیمای دانش)، ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا(سیمای دانش)، مرجع کامل شناخت مصالح ساختمانی(متفکران)، کتاب جامع عمران(دانش پرور)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
28,000 تومــان