درباره ی حقیقت و ناحقیقت (نوشته های منتخب فریدریش نیچه)

گروه مولفان:
فردریش ویلهلم نیچه (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | تیلور کارمن (مترجم) | نیلوفر آقاابراهیمی (مترجم)

ناشر:
تمدن علمی

درباره کتاب:
درباره ی حقیقت و ناحقیقت (نوشته های منتخب فریدریش نیچه) عنوان کتابی است از فردریش ویلهلم نیچه با ترجمه‌ی تیلور کارمن که در 94 صفحه و توسط انتشارات تمدن علمی در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حقیقت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فردریش ویلهلم نیچه، کتاب‌های آدمی با دیگران(نشر ثالث)، چنین گفت زرتشت(زرین)، فراسوی نیک و بد(جامی)، نقادی نقد عقل محض(بیدگل)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,500 تومــان
موضوعات کتاب
حقیقت
Truth