فلسفه ی هنر

گروه مولفان:
گئورگ ویلهلم فریدریش هگل (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | ویلیام هیستی (مترجم) | نیلوفر آقاابراهیمی (مترجم) | کریستا دیویس اکامپورا (مقدمه نویس)

ناشر:
تمدن علمی

درباره کتاب:
فلسفه ی هنر عنوان کتابی است از گئورگ ویلهلم فریدریش هگل با ترجمه‌ی نیلوفر آقاابراهیمی که در 158 صفحه و توسط انتشارات تمدن علمی در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هنر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، کتاب‌های دانش منطق(موسسه انتشارات نگاه)، شهریار(پژواک)، فلسفه تاریخ(شفیعی)، خدایگان و بنده(خوارزمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
22,500 تومــان